BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA | LIETUVA | Druskininki

Lingvistiskās ainavas izpēte ir veikta 2010. gada martā tādās pilsētas ielās kā Čiurlionio gatve, Vilniaus aleja, Taikos gatve, Šv. Jokūbo gatve, Maironio gatve u.c. Valodas zīmju fotofiksāciju veica Rēzeknes Augstskolas (RA) pasniedzēji Sanita Lazdiņa, Haiko F. Martens un Ivars Matisovs, maģistra studiju programmas "Filoloģija" studentes Solvita Pošeiko un Sandra Murinska. Lingvistiskās ainavas izpēte notika RA ESF projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” laikā.


Album RSS RSS Feed | Archive ViewPowered by zenPHOTO